ĐỘI NGŨ KTV

Kỹ thuật viên 92 Hoàng Gia
KTV 92
Hoàng Gia
Kỹ thuật viên 162 Luxury Tân Phú
KTV 162
Luxury Tân Phú
Kỹ thuật viên 45 massage Ozawa
KTV 45
Ozawa
Kỹ thuật viên 05 Luxury Gò Vấp
KTV 05
Luxury Gò Vấp

ĐỘI NGŨ KTV

Kỹ thuật viên 92 Hoàng Gia
KTV 92
Hoàng Gia
Kỹ thuật viên 162 Luxury Tân Phú
KTV 162
Luxury Tân Phú
Kỹ thuật viên 45 massage Ozawa
KTV 45
Ozawa
Kỹ thuật viên 05 Luxury Gò Vấp
KTV 05
Luxury Gò Vấp
KTV 97 xoa bóp Hoàng Gia
KTV 97
Hoang Gia