ĐỘI NGŨ KTV

Kỹ thuật viên 92 Hoàng Gia
KTV 92
Hoàng Gia
Kỹ thuật viên 162 Luxury Tân Phú
KTV 162
Luxury Tân Phú
Kỹ thuật viên 45 massage Ozawa
KTV 45
Ozawa
Kỹ thuật viên 08 massage Tây Đô
KTV 08
Tây Đô

ĐỘI NGŨ KTV

Kỹ thuật viên 92 Hoàng Gia
KTV 92
Hoàng Gia
Kỹ thuật viên 162 Luxury Tân Phú
KTV 162
Luxury Tân Phú
Kỹ thuật viên 45 massage Ozawa
KTV 45
Ozawa
Kỹ thuật viên 08 massage Tây Đô
KTV 08
Tây Đô
KTV 692
Luxury Tân Phú