ĐỘI NGŨ KTV

KTV 92 HG Gò Vấp
KTV 92
Hoàng Gia
Kỹ thuật viên 162 Luxury Tân Phú
KTV 162
Luxury Tân Phú
Kỹ thuật viên 45 massage Ozawa
KTV 45
Ozawa
Kỹ thuật viên 05 Luxury Gò Vấp
KTV 05
Luxury Gò Vấp

ĐỘI NGŨ KTV

KTV 92 HG Gò Vấp
KTV 92
Hoàng Gia
Kỹ thuật viên 162 Luxury Tân Phú
KTV 162
Luxury Tân Phú
Kỹ thuật viên 45 massage Ozawa
KTV 45
Ozawa
Kỹ thuật viên 05 Luxury Gò Vấp
KTV 05
Luxury Gò Vấp
KTV 97 massage xuyên tết âm lịch 2024 - 1
KTV 97
Hoàng Gia